andrasperspektiv_header

Sagt om Andra(s) Perspektiv.

“Ert intersektionella tärningsspel gjorde stort intryck på mig. Jag önskar att alla medarbetare i samtliga delar av organisationen ska få möjlighet att spela det. Det skulle vara väldigt, väldigt uppskattat.”

-Professor och avdelningschef på ett svenskt universitet

“Spelet gav oss möjlighet att kliva utanför våra egna ramar och normer, vi kunde börja tänka utifrån perspektiv som vi inte hade funderat över tidigare och sätta oss in i andras skor. Med dessa breddade perspektiv kan vi nu se på vår egna kommunikation med andra ögon och förstå aspekter av varandra som vi inte kände till sedan tidigare. Det är ett oerhört användbart sätt att snabbt få organisationen att bli mer lyhörd och empatisk.”

- Ingela Mauritzon, Innovation Director, Danji AB.

Vad är Andra(s) Perspektiv?
Andra(s) Perspektiv är en innovation, ett spel och ett diskussionsunderlag utvecklat av oss på PkByrån. Syftet är att fördjupa deltagarnas kunskaper kring utmaningar som alla människor kan ställas inför beroende på just sina unika förutsättningar. Med fakta som förankras steg för steg genom spelets gång ökar deltagarnas förståelse för intersektionalitet, inkludering och antidiskriminering i praktiken.

Andra(s) Perspektiv har ingen motsvarighet vare sig i spel- eller utbildningsvärlden och har därför mottagit utvecklingsstöd av Almi som en produkt helt unik i sitt slag, både nationellt och internationellt. 

Spelets utformning är grundat i forskning kring spelande som pedagogiskt verktyg. Fokus ligger på vikten av empati och förståelse för komplexiteten i människors olika förutsättningar.

Att få utforska en fiktiv karaktärs livsomständigheter och att i grupp få reflektera kring olika perspektiv i vardagliga situationer gör att vi lär av varandra. Att karaktären är just fiktiv gör att spelaren kan lägga undan sina egna förutsättningar och föreställningar, och blir på så vis mer mottaglig i lärandeprocessen. 

Dice.t6

För vem?
Andra(s) perspektiv är framtaget för att ge insikt till och fungera utbildande för olika yrkesgrupper och arbetsplatser eller andra organisationer, såväl privata, offentliga och ideella, som vill öka sin gemensamma förståelse för inkludering. 

I vilka situationer kan Andra(s) Perspektiv användas?
När du genomfört en eller flera spelomgångar kan Perspektivkartan med fördel användas separat som ett enkelt granskningsverktyg. På tio minuter kan du slå fram en eller flera karaktärer med olika förutsättningar som hjälper till att bredda perspektivet i olika sammanhang. 

Med utgångspunkt i konkreta nya perspektiv kan du exempelvis: 

 • få djupare förståelse för hur diskriminering kan förekomma på en arbetsplats
 • granska en organisations arbete med aktiva åtgärder
 • utforska och testa tillgänglighet i text, bild, ljud och fysiska omgivningar
 • bidra till nya perspektiv i en homogen arbetsgrupp
 • granska rekryteringsannonser och -processer 
 • utveckla internkommunikation för ökad inkludering
 • skapa inkluderande marknadsföring för en bredare målgrupp
 • få ökad kundförståelse eller nå fram till nya kundsegment
Dice.t4-osynlig-bakgrund

Hur går det till?

I grupper slår deltagarna en och en fram karaktärer utifrån tio olika intersektionella perspektiv:

 • Könsidentitet 
 • Juridiskt kön
 • Religion, tro och livsåskådning
 • Geografisk bakgrund
 • Funktionsvariation
 • Sexuell läggning
 • Ålder
 • Sysselsättning
 • Socioekonomisk bakgrund
 • Kroppsstorlek

Med fakta och information lotsas deltagaren igenom karaktärsutvecklingens alla steg utifrån ett noggrant framtaget informationsmaterial, Perspektivboken. För varje perspektiv får deltagaren veta vad det framslagna resultatet kan innebära för karaktären, och får frågeställningar som den kan ta med sig och fundera över.

Det finns även tillhörande instruktion om vilken typ av tärning som ska användas och hur nästa steg ser ut. För att komma ihåg resultaten skriver deltagaren in dessa på sitt karaktärsblad.

Hur spelar man då?
I egenskap av karaktären kommer deltagaren sedan att möta olika vardagliga situationer som kan uppstå i det offentliga rummet, i hemmet, på en arbetsplats eller i skolan.

De medföljande scenarierna är uppbyggda så att varje spelare svarar på hur just den karaktären reagerar och agerar i situationen - spelarna ska alltså inte interagera med varandra. Genom att ändå spela i grupp och lyssna på hur andra resonerar kring sina unika reaktioner får varje spelare ännu fler perspektiv att förhålla sig till och förstå. 

Efter avslutad spelomgång reflekterar deltagarna tillsammans över nya insikter och diskuterar nya lärdomar med hjälp av reflektionsfrågor. 

Skärmavbild-2020-10-02-kl.-11.13.26
Dice.t8

Vem håller i spelgenomgången?
Andra(s) Perspektiv kan endast spelas tillsammans med någon av PkByråns specialister, antingen digitalt eller i ett fysiskt möte. 

Hur lång tid tar ett speltillfälle för en grupp?
Räkna med att en omgång av Andra(s) Perspektiv inklusive grundläggande utbildning, karaktärsutveckling, användning av scenarier och övriga metoder tar en heldag. 

Vilka har utvecklat Andra(s) Perspektiv?
Andra(s) Perspektiv är utvecklad av PkByrån. Vi är genusvetare, kommunikatörer, socionomer och processutvecklare med lång erfarenhet i utbildnings- och kommunikationsbranschen. Allt material som finns tillgänglig inom ramen för spelet är i varje steg granskat av personer med tolkningsföreträde.

Dice.t10

Det här låter spännande - vad gör jag nu?
Kontakta oss så berättar vi mer! 
Ring eller skicka ett textmeddelande till 0703-80 31 86, eller maila oss på kontakt@pkbyran.se. 

Kontakta oss

kontakt@pkbyran.se

PkByrån Lund
Sandgatan 4a
223 50 Lund
Vill du ringa någon på kontoret i Lund? 
Ring Johanna i så fall: 0703-80 31 86
PkByrån Göteborg
Arbetar från hemkontor
i dessa tider. 

Vill du ringa någon av oss i Göteborg? 
Välj Frida: 0733-28 63 93

2020 © PkByrån.