HUR VI ARBETAR.

Vi utforskar fältet. 

Med utgångspunkt i aktuell forskning kan vi gå på djupet och se till långsiktiga lösningar istället för enstaka punktinsatser. Vi kan vårt område och det märks i våra grundliga arbetsmetoder och det lyhörda partnerskap vi erbjuder. Vårt mål är att ge dig och din organisation den senast uppdaterade och relevanta expertisen, så att inga beslut baseras på antaganden.

Vi utforskar er. 

Varje organisation har sina unika förutsättningar, behov och målsättningar. Därför ger vi er aldrig färdiga lösningar. Vi skräddarsyr våra tjänster tillsammans med er, och litar på att ni bidrar med kunskap om just er organisation. Det är med gemensamma insatser som vi hittar vägar som fungerar specifikt för era utmaningar.

UPPDRAG: Pink Programming 2020-2021.

Med utgångspunkt i Pink Programmings vision om en jämställd IT-bransch där kvinnor och ickebinära är lika självklara som män, har PkByrån arbetat fram ett utbildningsprogram/kurskoncept. Den kvalitativa och interaktiva utbildningen som i första hand genomfördes digitalt är ämnad för företag i branschen med behov av att öka sin kompetens att attrahera och behålla utvecklare som är kvinnor och/eller ickebinära. Programmet/ kursen har efter uppdragets slut implementerats som en permanent del av Pink Programmings erbjudande.

UPPDRAG: Södertörns högskola 2020-2021.

PkByrån utvecklade ett metodstöd för kompetensförsörjning till avdelningen för Miljövetenskap. Syftet var att stärka utbildningens och forskningens kvalitet och samhällsrelevans, samtidigt som avdelningen blir rustade för att anpassa verksamheten att följa med och verka i en föränderlig omvärld. Uppdraget innebar att analysera nuvarande kompetensförsörjningssystem genom att genomlysa styrdokument och genomföra intervjuer med relevanta medarbetare för att definiera och gradera eventuella brister. Resultatet av analysen gavs muntligt samt i rapportform, med konkreta rekommendationer för utveckling av en proaktiv kompetensförsörjning.

Rådgivningssamtal och en digital workshop hölls med avdelningen för designvetenskaper på Lunds tekniska högskola. Utmaningar och möjligheter diskuterades med avdelningens jämlikhets- och likabehandlingsansvariga vilket ledde till en konkret digital workshop med deltagare från institutionens alla delar. Resultatet blev att de kom fram till flera beslut om specifika och direkt genomförbara aktiviteter för en inkluderande arbetsplats- och studiekultur. Uppdraget inkluderade en sammanfattande resultatrapport efter genomfört arbete.

UPPDRAG: Chalmers Elektroteknik 2018-2021

Med genomlysning och analys av institutionens rekryteringsprocess, internkommunikation, arbetsgivarvarumärke och social arbetsmiljö har vi tagit fram ett antal rapporter med skräddarsydda metodförslag och rekommendationer för en mer inkluderande och effektiv kompetensförsörjning - allt i enlighet med avdelningens egna målsättningar. Utbildningar för att säkerställa förståelse för och användning av rekryteringsprocessen hölls för ledningsgruppen, rekryterande chefer, kommunikatörer och HR-specialister. Konkreta verktyg för ökad inkludering i rekryteringsannonser och intervjuer har också utvecklats för vidare användning inom organisationen. 

Vi genomförde även enskilda intervjuer och gruppintervjuer om arbetsplatskulturen för att med medarbetarnas egna upplevelser som grund bygga ett starkt kommunikationsmaterial och ett trovärdigt arbetsgivarvarumärke. I en avslutande workshop tillsammans med HR-specialister och kommunikatörer definierades hur arbetsgivarvarumärket konkret ska kommuniceras mot rekryteringsbasens intressanta målgrupper.

Kontakta oss

PkByrån Lund 
Ring Johanna: 0703-80 31 86
PkByrån Göteborg
Ring Frida: 0733-28 63 93

2021 © PkByrån.