INKLUDERANDE REKRYTERING.

Lär dig om inkluderande rekryteringsprocesser och jämlik kompetensförsörjning! Under denna utbildning får du bland annat veta vad den senaste forskningen om bred rekrytering visar, hur du kan attrahera underrepresenterade målgrupper via språket i jobbannonser, och hur du kan skapa trygga intervjusituationer som är fria från fördomar och diskriminering. Du får även träna på att granska och skapa olika sorters rekryteringsmaterial och se på din verksamhets arbetsgivarvarumärke ur flera intersektionella perspektiv.  

Vad du får
Mångfald och jämställdhet på arbetsplatsen skapar nöjda medarbetare, större kreativitet och högre lönsamhet. En blandning av människor med olika bakgrunder och erfarenheter är därför en självklarhet för de allra flesta arbetsgivare. Många arbetsgivare upplever samtidigt utmaningar när det gäller att rekrytera brett och att nå grupper som är underrepresenterade i deras branscher. I denna utbildning går vi igenom varför det ser ut på det viset och hur vi kan göra rent praktiskt för att lyckas med breddad och inkluderande rekrytering. Genom en kombination av föreläsningspass, gruppdiskussioner och interaktiva övningar får du konkreta verktyg för ditt fortsatta arbete med rekrytering för mångfald och jämställdhet, både på kort och lång sikt. 

I utbildningen ingår PkByråns övning Andra(s) Perspektiv, där du som deltagare får möjlighet att reflektera kring ett nytt identitetsperspektiv och därigenom uppleva olika typer av rekryteringssmaterial som antingen inkluderande eller exkluderande. Övningen är en ögonöppnare som baseras på din egen upplevelse, vilket ger insikter som är värdefulla att ha vid framtida rekrytering.

Dina utbildare
Vi som utbildar är socionomer och media-, genus- och kommunikationsvetare med spetskompetens inom praktisk inkluderande kommunikation, rekrytering och arbetsmiljö. Vi arbetar till vardags som konsulter inom dessa områden och har mångårig erfarenhet av rådgivning och utbildning för aktörer inom både näringsliv och offentlig verksamhet. Vi lever för det här permanent, kan man säga.

För dig
...som arbetar med rekrytering eller rekryteringsmaterial på något vis, exempelvis HR, rekryterare, kommunikatörer, rekryterande chefer. Eller så kanske du bara tycker att ämnet är otroligt intressant? Fullt förståeligt, för det tycker vi också!

inklrek_allplaces

Begränsat antal platser. 
Pris: 7500 SEK ex moms

OBS! På grund av hela situationen med Corona är inga datum för denna heldagsutbildning fastslagna ännu. Om du är intresserad av att deltaga i framtida utbildningar, kontakta Johanna på johanna@pkbyran.se och berätta lite om dig själv samt om du helst vill gå utbildningen i Lund, Göteborg eller Stockholm.

Tack på förhand, och ta hand om dig.

Kontakta oss

PkByrån Lund 
Ring Johanna: 0703-80 31 86
PkByrån Göteborg
Ring Frida: 0733-28 63 93

2021 © PkByrån.